Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wąbrzeźnie

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wąbrzeźnie


Skład zarządu koła:

 

Prezes Stanisław Kwiatkowski, tel. 606 650 489

 

Skarbnik Mieczysław Chlebowski, tel.056 688 93 66

Sekretarz Marek Janowski

Członek: Stannisław Bączkowski, tel. 056 688 16 43 

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Zbigniew Romanowski, tel.608 459 628

Członek Wojciech Gajewski, tel. 056 688 15 61

Członek Jan Forystek, tel. 608 676 341

 

Dyżury Zarządu w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 12.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.

Składki roczne wynoszą 35zł.PLAN PRACY

NA ROK 2019

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

- kontynuowanie dyżurów członków zarządu w każdy pierwszy wtorek miesiąca w świetlicy KPP Wąbrzeźno,

- kontynuowanie współpracy z zarządem NSZZ Policjantów przy KPP Wąbrzeźno oraz grupą IPA działając ą przy naszej komendzie,

- kontynuowanie współpracy z emerytami i rencistami wywodzącymi się z Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie,

- dołożenie starań do zwiększenia aktywności członków stowarzyszenia oraz podjęcie starań o wzrost ilościowy członków i bieżący kontakt z odchodzącymi na emeryturę lub rentę policjantami,

- zwołać dwa zebrania /wiosennie i jesienne/ członków koła zapraszając na zebrania również niezrzeszonych emerytów lub rencistów,

- objąć opieką wdowy po zmarłych funkcjonariuszach i udzielić im wszelkiej dostępnej pomocy,

- na jesiennym zebraniu wyróżnić jubilatów obchodzących rocznice zawarcia związków małżeńskich oraz urodzin,

- uczestniczyć w organizacji święta policji w lipcu 2019 roku w Wąbrzeźnie

 

SPRAWY SOCJALNO BYTOWE:

- uczestniczyć w organizowanych przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia szkoleniach i odprawach, a następnie przekazywać informacje członkom naszego koła,

- zorganizować letni piknik rodzinny 7 lipca 2019 w siedzibie restauracja ZAMKOWA,

- w sierpniu 2019 roku udział chętnych w pikniku rodzinnym, organizowanym w Jacewie gm. Inowrocław,

- udział w pikniku rodzinnym w miesiącu sierpniu w Skępem, organizowanym przez koło Emerytów w Lipnie,

- organizacja wycieczki do Rumunii w dniach 10-19 czerwca 2019 roku,

- udział w uroczystym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego w październiku w Jarosławcu ośrodek ARKA,

- zorganizować w miesiącu grudniu wigilijne spotkanie naszych członków wraz z rodzinami,

W miarę potrzeb plan ten będzie koordynowany i uzupełniany.


Prezes Zarządu Koła

 


 

 

 

Autor: Stanisław Kwiatkowski
Publikacja: Szymon Ledwochowski