Wiadomości

Próba zamachu terrorystycznego przy wodociągach miejskich...na szczęście to tylko ćwiczenia.

Data publikacji 08.10.2019

Z terenu jednego z zakładów produkcyjnych skradziono cysternę z niebezpiecznymi chemikaliami. Policjanci ujawniają opisany pojazd w rejonie ujęcia wody pitnej, dochodzi do wycieku niebezpiecznej substancji. Tak rysował się scenariusz ćwiczeń "Kobra 19", przeprowadzonych wczoraj (07.10.19 r.) na terenie Wąbrzeźna.

Policjanci z naszej jednostki wspólnie ze Starostwem Powiatowym, Strażą Pożarną oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną przeprowadzili wczoraj wspólne ćwiczenia polegające na udaremnieniu potencjalnego zamachu terrorystycznego z użyciem substancji chemicznych. Zgodnie z założeniami scenariusza patrol "drogówki" zatrzymał pojazd ze skradzioną dzień wcześniej cysterną wypełnioną niebezpiecznymi chemikaliami. Kierowca trafia do aresztu, a na miejsce wezwane zostały służby z uwagi na wyciek substancji z pojazdu. Po schłodzeniu zbiornika i neutralizacji zagrożenia, pracownicy Sanepidu pobrali próbki wody, aby wykluczyć ewentualne jej skażenie. Akcja zakończyła się pilotażem zabezpieczonej cysterny w kolumnie Straży Pożarnej oraz Policji na teren składowiska w m. Niedźwiedź.

Wspólne ćwiczenia były idealną możliwością do sprawdzenia gotowości służb i ich skoordynowanego działania w przypadku realnych zagrożeń. Dają też możliwość wskazywania obszarów, które wymagają jeszcze ewentualnego dopracowania. 
Na zakończenie, uczestnicy i obserwatorzy spotkali się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, gdzie podsumowano całe przedsięwzięcie oraz omówiono wszelkie uwagi i spostrzeżenia.

Autor: mł.asp. Krzysztof Świerczyński
Publikacja: mł.asp. Krzysztof Świerczyński