Podsumowanie wakacji - Wiadomości - KPP w Wąbrzeźnie

Wiadomości

Podsumowanie wakacji

Wąbrzescy policjanci zakończyli działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywającym na terenie powiatu.

Wąbrzescy stróże prawa przez okres wakacji prowadzili wzmożone kontrole drogowe. Funkcjonariusze szczególnie zwracali uwagę m.in. na właściwy sposób przewożenia dzieci sposób zachowana się w stosunku do innych uczestników ruchu. Oprócz działań na drodze policjanci prowadzili działalność profilaktyczną w miejscach zorganizowanego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Wąbrzescy dzielnicowi sprawdzali kąpieliska zarówno te strzeżone jak i tzw. „dzikie”.
Policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wykroczeń Nieletnich i Patologii przeprowadzali z wypoczywającymi dziećmi szereg spotkań, pogadanek edukacyjnych na temat bezpiecznych zachowań oraz zagrożeń, które mogą pojawić się podczas wypoczynku wakacyjnego. Działania Policjantów wsparli także strażacy. Mundurowi wspólnie przeprowadzili z kolonistami szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Autor:
Publikacja: Michał Głębocki