Na drodze. - KPP w Wąbrzeźnie

Na drodze.

Na drodze.

Data publikacji 18.09.2015

Informacje prawne, zasady kulturalnego kierowcy,


Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ruchu na drogach publicznych jest Prawo o ruchu drogowym.

Ustawa z dnia 01 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.


Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane wykroczenia (w tym w ruchu drogowym) znajdziemy w:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

 




Aktualizacja informacji: 26.05.2012r