Pomocne strony. - KPP w Wąbrzeźnie

Pomocne strony.

Pomocne strony.

Data publikacji 18.09.2015

Linki do stron www zawierających informacje z zakresu alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie, osoby zaginione, pomocy dzieciom, dla ofiar przestępstw, handel ludźmi i wiele innych.

 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
Grupy Rodzinne AL-ANON nadzieja dla krewnych i przyjaciół alkoholików.
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 
Strona Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Ryńsk.
Pomoc Ofiarom Przestępstw - strona Rzecznika Praw Obywatelskich.
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw - na stronie: informator dla pokrzywdzonego, akty prawne, sieć pomocy, instytucje i programy.
Internetowy System Aktów Prawnych.
Problematyka wykorzystania seksualnego dzieci.
Centrum poszukiwań ludzi zaginionych.
Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.
Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar Handlu Ludźmi.
Aktualizacja informacji: 30.07.2012r